Siirry sisältöön

Näin yritykset voivat kehittää ekologisuuttaan

Nykyaikana, kasvihuoneilmiön kolkuttaessa ovelle on kaikkien syytä miettiä, mitä jättää jälkeensä – niin kuvaannollisesti kuin kirjaimellisestikin. Siitä, miten yksittäinen ihminen voi pienentää ekologista jalanjälkeään löytyy runsaasti tietoa, mutta miten on yritysten ympäristövaikutusten pienentämisen ja niiden siihen ohjeistamisen laita? Käsittelen tässä artikkelissa joitakin toimenpiteitä, joihin yritykset ja muut organisaatiot voivat ryhtyä kehittääkseen ekologisuuttaan.

Ekologisuus

Ensimmäinen askel - tarvitseeko kokousmatkoja järjestää aina niin kaukana:

Jotenkin trendi tuntuu olevan, että kokousmatkoille lähdetään kauas, jopa satojen kilometrien päähän. Tai jos yritys sijaitsee Helsingissä niin vähintään Tallinnaan. Eikö Itämerta olla jo saastutettu riittävästi? Jos hulppeampaa ympäristöä kokouksille kaipaa, löytyy Helsingin monista juhlatiloista varmasti inspiroivaa miljöötä yritykselle kuin yritykselle - jos etsimiseen viitsii vain vähän nähdä vaivaa.

Toinen askel ekologisempaan tulevaisuuteen on leikkaaminen:

pienennetään päästöjä, kulutusta, hävikkiä. Tuotetaan tavaroita ja palveluita, joiden tuottamiseen kuluu vähemmän energiaa ja materiaalia. Tuotteiden olisi toimiessaan myös kulutettava vähemmän luonnonvaroja. Jos esimerkiksi yritys rakentaa autoja, valmistuksessa voisi käyttää vähemmän metallia – autoista voisi tehdä pienempiä – ja valmistuksen tulisi kuluttaa vähemmän energiaa. Lisäksi valmiin auton olisi hyvä kuluttaa vähemmän polttoainetta ollessaan asiakkaan käytössä. Vähemmän luonnonvaroja kuluu myös uusiomateriaaleja hyödyntäen. Kierrätä siis tehokkaasti!

Kulutusta voi vähentää myös toimisto- tai tuotantotiloissa. Esimerkiksi lämmityskuluja voi mahdollisesti pienentää paremmalla lämpötiivistyksellä, valaistukseen taas kannattaa miettiä LED-valojen käyttöön ottoa. Luonnollisesti tilat eivät saa olla niin tiiviitä, ettei ilma vaihdu, silloinhan homevaurion riski kasvaa. Remontoiminen tai jopa uudelleen rakentaminen taas eivät edistä yrityksen tai yhdistyksen ekologista kehitystä.

Kaikenlaiseen hävikkiin on myös puututtava, esimerkiksi tuotannossa tai vaikkapa kanttiinissa. Periaatteena tulisi olla, että mitään ei joudu turhaan pois heitettäväksi ja hävitettäväksi. Tee osaksi yrityksesi filosofiaa, että niin energia kuin raaka-aineetkin ovat arvokkaita – tuhlaaminen on tuhoisaa niin organisaation budjetille kuin ympäristöllekin.

Niin energian kuin raaka-aineiden kulutuksessa ei tietenkään ikinä päästä täysin nollaan niin kauan kun tehdään ylipäätään mitään. Siksi on tärkeää ottaa huomioon säästäväisyyden lisäksi sen, mitä tavaraa käyttää yritystä pyörittäessään. Mistä energia ja raaka-aineet tulevat? Mitä materiaaleja käytetään toimisto- ja tuotantotilojen rakentamiseen? Energian osalta kannattaa pyrkiä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Yksi vaihtoehto voisi olla aurinkopaneelien rakentaminen yrityksesi tilojen katolle esim. lämpimän veden tuottamiseksi. Tuulivoimalla taas voi ratkaista ainakin osan ilmanvaihdosta, esimerkiksi Savonius-roottoreiden avulla.
Luonto tulee varjella

Raaka-aineiden osalta olisi mietittävä, mikä niiden hinta on. Hinta koostuu monista asioista: missä olosuhteissa raaka-aine on tuotettu, paljonko energiaa ja vettä sen tuottamiseen on kulunut, onko tuottamisprosessissa käytetty myrkyllisiä tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja, paljonko pinta-alaa raaka-aineen tuottamiseksi tarvitaan, tuotetaanko kyseistä raaka-ainetta ympäristön kannalta liikaa ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa kauan. Lisäksi raaka-aineen valinnassa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi ihmisoikeudet.

Tietyissä tapauksissa yritys voi päätyä siihen, ettei haluttua tuotetta voi tuottaa ympäristöystävällisesti. Tällöin olisi mietittävä, voiko kyseistä tuotetta korvata jollain muulla vastaavalla tai jopa kokonaan uudella tuotteella. Yrityksen kannalta on tietenkin elintärkeää tuottaa voittoa, mutta kaikkea ei voi päättää pelkästään rahallista voittoa silmällä pitäen. Pitkällä tähtäimellä uskon myös yksittäisen yrityksen hyötyvän ekologisesti kestävämmästä valinnasta ja menettelytavasta. Lisäksi toimiessaan ympäristöystävällisemmin yritys voi hyödyntää tätä markkinoinnissa tai esimerkiksi hallitukseen vedotessaan.
Tuulivoimala on ekologinen

Kaiken kaikkiaan yrityksen ekologinen kehitys voi olla hyvinkin mullistavaa organisaatiolle, riippuen sen nykytilasta. Ympäristöystävällisyys ilmenee parhaassa tapauksessa yrityksen, yhdistyksen ja muidenkin organisaatioiden jokaisella portaalla ja kaikessa sen toiminnassa.

Raaka-aineet ja energia pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan paikallisilta, yhtä vastuullisilta ja ekologisilta toimijoilta kuin mitä oma yritys haluaisi olla; jokaisessa tuotannon vaiheessa tähdätään maksimaaliseen säästäväisyyteen energian ja materiaalin suhteen – tinkimättä laadusta; tuotteet pakataan ja kuljetetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti; myös valmiit tuotteet toimivat ympäristöystävällisesti.
Ekotalo

Ekologinen kehitys on joka tapauksessa jatkuvaa jokaiselle yritykselle, sillä uusia materiaaleja ja ratkaisuja energian säästämiseksi kehitetään jatkuvasti. Varsinkin yrityksen ollessa nykytilassaan kaikkea muuta kuin ympäristöystävällinen ekologinen kehitys voi olla hyvinkin tuskallista, kallista ja pitkäaikaista.